Top10Antivirus

Zřeknutí se odpovědnosti

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s velkou péčí. Nemůžeme však zaručit přesnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb zodpovídáme za vlastní obsah na tomto webu podle obecných zákonů. Nejsme však povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení. Po oznámení příslušných porušení tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za externí odkazy

Naše nabídky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek odpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo správce stránek. V době propojení byly zkontrolovány odkazy na stránky z hlediska možného porušení právních předpisů. V době propojení nebylo možné rozpoznat nelegální obsah. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není přiměřená bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Po oznámení o porušení takové odkazy okamžitě odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají zákonu o autorském právu Spojeného království. K duplikaci, zpracování, distribuci a jakémukoli využívání mimo hranice autorských práv je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie tohoto webu jsou určeny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah na této stránce nebyl vytvořen provozovatelem, jsou brána v úvahu autorská práva třetích stran. Zejména obsahy třetích stran jsou takto označeny. Pokud si stále budete vědomi porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás o tom informovali. Po oznámení příslušných porušení tento obsah okamžitě odstraníme.