Top10Antivirus

Podmínky užívání

10nejlepsichantiviru.cz poskytuje uživatelům informace a nástroje pro lepší pochopení různých softwarových produktů. Web 10nejlepsichantiviru.cz (souhrnně „Web“) je dílem chráněným autorským právem 10nejlepsichantiviru.cz. Uživatelům nabízíme přístup na tuto webovou stránku za podmínky, že přijmou všechna naše pravidla (souhrnně „Podmínky“) bez úprav.

Přijetí podmínek

Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami a všemi příslušnými zákony a že budete odpovědní za dodržování příslušných místních zákonů. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte web používat. Materiály obsažené na tomto webu jsou chráněny příslušnými zákony o autorských právech a ochranných známkách.

Uživatelská licence

Obsah na webu 10nejlepsichantiviru.cz je určen pouze pro osobní, individuální použití, nikoli pro komerční nebo externí účely. Na základě této licence na omezené použití nesmí uživatelé materiály upravovat ani kopírovat, používat je ke komerčním účelům nebo k jakémukoli veřejnému vyobrazení (komerčnímu nebo nekomerčnímu), pokoušet se dekompilovat nebo zpětně analyzovat software nebo služby obsažené na webu 10nejlepsichantiviru.cz, kopírovat obsah chráněný autorskými právy nebo jiný obsah, přenášet obsah jiné osobě nebo na jiný server. Tato licence se automaticky ukončí, pokud uživatelé poruší některá z těchto omezení, a může být kdykoli ukončena ze strany 10nejlepsichantiviru.cz. Po dokončení prohlížení těchto materiálů uživateli nebo po ukončení této licence musí uživatelé zničit stažený obsah, který mají k dispozici, a to v elektronické nebo tištěné podobě.

Zřeknutí se odpovědnosti

Materiály na webu 10nejlepsichantiviru.cz jsou poskytovány tak, jak je vidět. Neposkytujeme žádné záruky, výslovné ani předpokládané, a tímto se zříkáme všech ostatních záruk, mimo jiné včetně jakýchkoli předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, práv duševního vlastnictví apod. Kromě toho společnost 10nejlepsichantiviru.cz neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití Obsahu v souvislosti s jeho internetovým serverem nebo s jakýmikoli stránkami spojenými s tímto Webem.

Obsah webových stránek, jako jsou texty, grafika, obrázky, informace poskytované poskytovateli licencí 10nejlepsichantiviru.cz a další obsah dostupný na webu 10nejlepsichantiviru.cz, včetně jakékoli služby („Obsah“), slouží pouze pro informační účely. Uživatelé by si měli pečlivě přečíst všechny informace poskytnuté výrobci produktů, a to buď online, nebo na skutečných etiketách nebo obalech produktů. I když vyvíjíme přiměřené úsilí k aktualizaci informací na webu, neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky, výslovné ani předpokládané, že obsah na webu je přesný, úplný nebo aktuální. 10nejlepsichantiviru.cz je inzertní srovnávací a kontrolní web. Abychom mohli tuto stránku nabídnout všem zdarma, používáme odkazy, které nám umožňují účtovat poplatek za doporučení z našich partnerských antivirových stránek. Pořadí a žebříčky antivirových partnerů v našem srovnávacím grafu mohou být ovlivněny komerčními faktory, stejně jako obecnou popularitou, konverzí a údaji o výkonu. Naše hodnocení, pořadí a recenze se mohou čas od času změnit.

Naše odpovědnost za ztrátu nebo poškození

Používání této webové stránky a služeb je na vlastní riziko uživatele. V žádném případě nemůže 10nejlepsichantiviru.cz nebo jejich dodavatelé nést odpovědnost za škodu (včetně ztráty dat nebo přerušení podnikání). Neneseme žádnou odpovědnost za obsah vyplývající z používání našich webových stránek, a to ani v případě, že byl 10nejlepsichantiviru.cz nebo jeden z autorizovaných zástupců 10nejlepsichantiviru.cz informován ústně nebo písemně o možnosti takového poškození.

Kompenzace

Uživatelé souhlasí s tím, že nás odškodní, budou nás bránit a budou nás vylučovat ze všech ztrát, výdajů, škod a nákladů, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vyplývajících z porušení těchto Podmínek používání nebo Uživatelova používání webových stránek, a že nás odškodní za všechny škody.

Revize / chyby

Obsah webových stránek 10nejlepsichantiviru.cz může obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. 10nejlepsichantiviru.cz nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost nebo aktuálnost materiálu na svých webových stránkách. 10nejlepsichantiviru.cz může kdykoli bez předchozího upozornění provádět změny v obsahu obsaženém na svých webových stránkách. 10nejlepsichantiviru.cz však nezaručuje pravidelnou aktualizaci tohoto obsahu.

Odkazy na externí poskytovatele

10nejlepsichantiviru.cz netestoval všechny webové stránky, na které tento web odkazuje, a nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah takových odkazů na tyto webové stránky. Zahrnutí odkazu neznamená, že 10nejlepsichantiviru.cz web schvaluje. Použití takového odkazu na webové stránky je na vlastní riziko uživatele.

Změny těchto podmínek

10nejlepsichantiviru.cz může tyto podmínky používání kdykoli bez upozornění revidovat. Používáním tohoto webu uživatelé souhlasí s tím, že budou vázáni nejnovější verzí těchto podmínek použití.

Rozhodné právo

Veškeré nároky týkající se 10nejlepsichantiviru.cz Web podléhají zákonům Spojeného království, bez ohledu na střety zákonů se zemí uživatele. Není-li v tomto dokumentu stanoveno jinak, všechny spory vyplývající přímo nebo nepřímo z podmínek použití stránek nebo související s podmínkami používání nebo stránkou budou řešeny výhradně u soudů Spojeného království. Uživatelé tímto neodvolatelně souhlasí s touto jurisdikcí a výlučnou jurisdikcí takového soudu v takovém sporu.

Dotazy

Pokud máte dotazy týkající se těchto podmínek použití, pošlete e-mail na adresu hello@10nejlepsichantiviru.cz